Lube Tech Sweden AB

Varukorg

[ ... ] Varor
Gå till kassa
VirtueMart
Din varukorg är tom.
Webbshop : Hem » Produkter » Mobil1
Mobil1
2011-10-28 11:31

Mobilube HD N 80W-140

Publicerad i Mobil1

Transmissionsolja med hög prestanda för kommersiellt bruk

Produktbeskrivning

Mobilube HD 80W-140 är en transmissionsolja med mycket hög prestanda, avsedd för krävande kommersiellt bruk. Den är formulerad utifrån högklassiga basoljor och ett avancerat additivsystem. Mobilube HD 80W-140 är avsedd för hårt belastade axlar och slutdrev, som utsätts för extrema tryck och stötbelastningar. Oljan lämpar sig för applikationer, som kräver prestanda enligt API GL-5.

Prodkt detaljer

2011-10-28 11:30

Teresstic T 32-100

Publicerad i Mobil1

Turbinoljor

Produktbeskrivning

Teresstic T 32-100 är en serie högklassiga smörjoljor avsedda för turbiner och cirkulationssystem samt för att användas i en lång rad olika industritillämpningar. Denna produktserie används i ångturbiner, lätt belastade stationära gasturbiner samt i cirkulationssystem. Teresstic T seriens oljor förbättras kontinuerligt och är formulerade från noga utvalda basoljor och mycket effektiva additiv, inklusive antioxidanter, rost- och korrosionsinhibitorer samt antiskumadditiv.

Prodkt detaljer

2011-10-28 11:24

Univis N-serien

Publicerad i Mobil1

Hydraulolja

Produktdatablad

Oljorna i Univis N -serien är högklassiga, slitageskyddande hydrauloljor med höga prestanda, som konstruerats för att uppfylla ett stort antal krav för hydraulutrustning. Produkterna har höga viskositetindex som bidrar till deras utmärkta egenskaper vid höga och låga temperaturer, vilket gör dem lämpliga för utrustning som utsätts för varierande start- och driftstemperaturer. Oljorna i Univis N -serien har god skjuvningsstabilitet vilket möjliggör användning i högtryckssystem och vid höga temperaturer under längre tidsperioder.

Prodkt detaljer

2011-10-28 11:22

WYROL BG

Publicerad i Mobil1

Lager- och växelolja

Produktdatablad

WYROL BG-serien utgörs av syntetiska lager- och växeloljor som har hög prestanda, ger lite fläckar och är avsedda för användning i valsverk. Då de ger så lite fläckar är de särskilt lämpliga för användning i valsverk av icke-järntyp. De är formulerade från syntetiska beståndsdelar som kontaminerar ytterst lite och säkerställer god smörjning i hårt belastade växlar och lager.

Prodkt detaljer

2011-10-28 11:18

WYROL HS

Publicerad i Mobil1

ydraulolja

Produktdatablad

WYROL HS-oljorna är syntetiska hydrauloljor som ger lite fläckar och låg hartsbildning, har anti-wear-egenskaper och är särskilt framställda för användning i aluminiumvalsverk. De har tagits fram för att uppfylla de allra senaste kraven på högproducerande valsverk för kallvalsning av aluminium.

Prodkt detaljer

2011-10-28 11:16

Mobil Super 2000 X1

Publicerad i Mobil1

Syntetisk premium motorolja för personbilar

Produktbeskrivning

Mobil Super 2000 X1 är en förbättrad syntetisk premiummotorolja, som är framtagen för att ge utmärkt skydd och höga prestanda.

Prodkt detaljer

2011-10-28 11:11

Mobil EAL Arctic-serien

Publicerad i Mobil1

Kylkompressoroljor

Produktdatablad

Mobil EAL Arctic är en serie helsyntetiska, högpresterande, miljöanpassade (EAL - Environmental Awareness Lubricants) oljor som utvecklats särskilt för smörjning av kylkompressorer och -system som använder ozonvänliga HFC-köldmedier (HFC-köldmedier är klorfria produkter som ersätter klorinnehållande köldmedier på världsmarknaden).

Prodkt detaljer

2011-10-28 11:08

Gargoyle Arctic 300

Publicerad i Mobil1

Refrigeration Oils

Product Description

Gargoyle Arctic 155, C Heavy and 300 products are high performance naphthenic mineral oils primarily intended for use in refrigeration compressors. They have low pour points and excellent fluidity at very low temperatures by virtue of being almost wax-free. Consequently, use of these Gargoyle Arctic oils ensures that evaporator tubes are kept clean to improve heat transfer and to reduce downtime for maintenance. They have good chemical stability and are suitable both for cylinder and bearing lubrication.

Prodkt detaljer

2011-10-15 15:08

MOBILUX EP 2

Publicerad i Mobil1

Smörjfett

Produktdatablad

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 och 023 är en serie bestående av fem högklassiga smörjfett för industri avsedda allmänna ändamål och två halvflytande smörjfett för speciella tillämpningar. Dessa litiumsmörjfetter är formulerade för att ge extra skydd mot slitage, rost och vattenurtvättning. De finns tillgängliga i NLGI-grader från 00 till 3 med basoljeviskositeterna ISO VG 150, 320 resp 460.

Prodkt detaljer

2011-10-15 15:05

MOBILUX EP 004, EP 1

Publicerad i Mobil1

Smörjfett

Produktdatablad

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 och 023 är en serie bestående av fem högklassiga smörjfett för industri avsedda allmänna ändamål och två halvflytande smörjfett för speciella tillämpningar. Dessa litiumsmörjfetter är formulerade för att ge extra skydd mot slitage, rost och vattenurtvättning. De finns tillgängliga i NLGI-grader från 00 till 3 med basoljeviskositeterna ISO VG 150, 320 resp 460.

Fetterna Mobilux EP 0, 1, 2, 3 och 460 rekommenderas för de flesta typer av industriella tillämpningar, inklusive tung användning där höga belastningar eller stötbelastningar förekommer.  Dessa smörjfetter ger högt skydd mot rost och korrosion samt motstår vattenurtvättning, vilket gör dem särskilt lämpliga för utrustning som ofta utsätts för fuktiga eller våta betingelser. Mobilux EP 0 och 1 lämpar sig för centralsmörjsystem. Mobilux EP 2 och 3 är smörjfett för allmänna ändamål, medan Mobilux EP 460 används i tunga applikationer såsom i våtpartierna hos pappersmaskiner. Det rekommenderade arbetstemperaturintervallet sträcker sig från -20ºC till 130ºC (0ºC till 130ºC för Mobilux EP 460), men smörjfetten kan användas vid högre temperaturer om eftersmörjfrekvensen ökas i motsvarande grad.

Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023 är särskilt lämpliga för smörjning av slutna växlar och lager i mindre väl tätade växellådor, men kan också användas i många andra industriella tillämpningar. T ex där konventionella växeloljor inte blir kvar i växellådor, kedjehus etc till följd av läckage orsakat av slitna eller utan tätningar.  Det rekommenderade arbetstemperaturområdet är -25 till 120ºC för Mobilux EP 004 och -15 till 120ºC för Mobilux EP 023.

Egenskaper och Fördelar

Mobilux EP-fetten har en rikligt dokumenterad hög prestanda och har visat sig ha oöverträffad kapacitet i jämförelse med konkurrerande produkter när det gäller korrosionsskydd, pumpbarhet vid låg temperatur samt användningstid vid hög temperatur. En Timken OK-belastning på 40 lb visar deras lastbärande förmåga och EP-egenskaper.

 • Minskat slitage under tung belastning eller stötbelastning och vibration ger utrustningen hög pålitlighet och tillgänglighet
 • Skydd mot rost och korrosion samt motstånd mot vattenurtvättning ger skydd åt utrustningen och god smörjning även i närvaro av vatten
 • Möjlighet till ökad lagerlivslängd i våta omgivningar sänker lagerkostnaderna och minskar stilleståndstider
 • God pumpbarhet i centralsmörjsystem (Mobilux EP 0 och 1)
 • Effektiv läckagekontroll (Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023)

Användningsområden

 • Mobilux EP 0 och EP 1 ger god pumpbarhet vid låga temperaturer och lämpar sig för centralsmörjsystem och andra tillämpningar där lågtemperaturegenskaper erfordras.
 • Mobilux EP 2 rekommenderas för applikationer i rullnings- och glidlager samt för bussningar och bultar under normala driftsförhållanden.
 • Mobilux EP 3 är ett fastare NLGI grad 3-smörjfett som rekommenderas för applikationer där maximalt skydd mot inträngning av vatten och fasta ämnen erfordras.
 • Mobilux EP 460 rekommenderas för smörjning av hårt belastade lager som arbetar vid låga till medelhöga hastigheter, inklusive sådana lager som är utsatta för höga belastningar eller stötbelastningar. Som tillämpningsområden kan nämnas stålverk och pappersbruk, gruv- och tunnelarbeten, malmkrossningsanläggningar och andra tunga applikationer där fuktiga eller våta betingelser är vanliga.
 • Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023 är särskilt lämpliga för smörjning av slutna växlar och lager i mindre väl tätade växellådor på de flesta typer av gruvmaskiner med undantag av växlar i elmotorer. Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023 kan också användas i många andra industriella applikationer där konventionella växeloljor inte blir kvar. Till sådan utrustning som t ex växellådor och kedjehus till följd av läckage orsakat av skadade eller utan tätningar. Mobilux EP 004 klarar SEW 1008 timbaserat växeltest enligt normen DR.EM.203 mod.

Specifikationer och godkännanden

Mobilux EP uppfyller eller överträffar kraven enligt:

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3

Mobilux EP 460

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023

DIN 51825: (2004-06)

KP1K-30

KP2K-30

KP3K-20

KP2K-20

DIN 51826: (2005-01)

GP0G-20

GP00G-20

GP000G-20

Mobilux EP har följande maskinbyggares godkännanden:

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3

Mobilux EP 460

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023

SEW R32/302

 X

Typiska egenskaper

 

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3

Mobilux EP 460

Mobilux EP 004

Mobilux EP 023

NLGI-grad

0

1

2

3

2

00

000

Förtjockningsmedel, typ

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium

Färg, visuell

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Brun

Penetration, bearbetad, 25ºC, ASTM D 217

370

325

280

235

280

415

460

Oljeviskositet, ASTM D 445

cSt @ 40ºC

160

160

160

160

460

160

320

Timken OK-belastning, ASTM D 2509, lb

40

40

40

40

40

40

40

Fyrkuleprov, slitage, ASTM D 2266, slagg, mm

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D 2509, Kg

250

250

250

250

250

250

250

Droppunkt, D 2265, ºC

190

190

190

190

190

Rostskydd, ASTM D 6138, Destillerat vatten

0-0

0-0

0-0

0-0

0-0

0-0

0-0

Prodkt detaljer

Sida 3 av 10

Om Lubetech

Lubetech är din kompletta leverantör av smörjmedel och kemtekniska produkter.


UC har tilldelat Lube Tech Sweden Certifikat med Högsta Kreditvärdighet- riskklass 5 - Guldcertifikat.

UC

Kontakt info

 • Adress: Skolvägen 43
  137 54 Tungelsta
   
  Mobiltelefon: +46 70 461 09 96
  Telefon / Fax: +46 8 745 40 18
  Växeltel: 08-230040

  E-mail: peter[a]lubetech.nu, order[a]lubetech.nu