Lube Tech Sweden AB

Varukorg

[ ... ] Varor
Gå till kassa
VirtueMart
Din varukorg är tom.
Webbshop : Hem » Produkter » Castrol
Castrol
2011-11-18 15:11

Energol HL-XP

Publicerad i Castrol

Prodkt detaljer

2011-11-18 15:09

Castrol Almaredge 51 FF

Publicerad i Castrol

 Beskrivning 

Castrol Almaredge 51 FF är en vattenblandbar skärvätska för blandad bearbetning av järn och icke-järnmetaller. Castrol Almaredge 51 FF är biostabil och är fri från formalinavgivande baktericider. 

Användning 

Castrol Almaredge 51 FF är utvecklad för allmän maskinbearbetning i järn och icke-järnmetaller och för låglegerat stål. Avancerad teknologi för att motverka mögel och bakterietillväxt möjliggör längre livslängd på bearbetnings vätskan och reducerar underhållet. Den kan användas såväl i singelsystem som i centralsystem. 

Prodkt detaljer

2011-11-18 15:09

Castrol® AeroJet 5

Publicerad i Castrol

Description

Castrol ® AeroJet 5 represents a new standard in high performance jet engine

oils designed to exceed the requirements of MIL-PRF-23699F (C/I). Castrol ®

AeroJet 5 is formulated using premium quality polyol esters enhanced with an

optimized additive package providing maximum performance.

Prodkt detaljer

2011-11-18 15:07

CareCut ES2

Publicerad i Castrol

 CareCut ES2 är en skärolja baserad på syntetiska estrar. Den är framtagen speciellt för slipning och långhålsborrning. 

ANVÄNDNING 

CareCut ES2 är lämplig för slipning i de flesta typer av material, den är speciellt effektiv vid CBN-slipning. Den passar för svårare typer av slipning, formslipning och kuggslipning med Niles Kapp Reishauer-maskiner. Den är lämplig för bearbetning i järn- och icke järnmetaller. Den används med fördel vid olika typer av djuphålsborrning, arborrning och vid kärnborrning där höga spoltryck används för snabb spåntransport. 

Prodkt detaljer

2011-11-18 15:05

Castrol CareCut S 600

Publicerad i Castrol

Castrol CareCut™ S 600 är en högpresterande metallbearbetningsvätska, fri från klor och mineralolja. Den är

baserad på ett unikt additivpaket som arbetar i synergi för att öka prestandan hos maskinen och ytfinheten på

materialet. Additivpaketet ger en bra produktstabilitet, förbättrar biostabiliteten och minskar

operationskostnaderna.

CareCut S 600 är avsedd för stora centralsystem och singelmaskiner.

Prodkt detaljer

2011-11-18 15:04

CARECLEAN MP

Publicerad i Castrol

 Careclean MP är ett flytande lågalkaliskt avfettningsmedel innehållande korrosionsinhibitorer för stål/gjutjärn, koppar och dess legeringar. 

EGENSKAPER 

Careclean MP avlägsnar effektivt olja, fett, emulsioner m m. 

Careclean MP ger ett gott korrosionsskydd på stål/gjutjärn och är även inhiberad 

för koppar samt dess legeringar. 

ANVÄNDNING 

Careclean MP används vid avfettning av stål/gjutjärn, koppar och dess legeringar när olja, fett, emulsioner, partiklar m m skall avlägsnas. 

Careclean MP är lämplig för användning i spoltvättmaskiner samt vid dopp- och ultraljudsavfettning. 

Careclean MP används när detaljerna skall få ett lättare korrosionsskydd i samband med tvättoperationen eller i ett efterföljande sköljsteg. 

Nedan följer rekommendationer beträffande koncentration och temperatur för olika applikationer. En mer exakt angivelse kan ges först när applikation, mängd och typ 

av förorening etc är kända. 

Prodkt detaljer

2011-11-18 15:02

Bartran-serien

Publicerad i Castrol

Beskrivning

En serie högkvalitativa, slitagereducerande

hydrauloljor på mineraloljebas innehållande icke

zinkbaserade anti-wear tillsatser.

Bartran serien kombinerar en hög smörjförmåga med

utomordentlig fin filtrering.

________________________________________________________________________________

Användningsområden

Bartran oljorna är utvecklade för mycket hårt

belastade hydraulsystem, där särskilt höga krav

ställes på slitageskydds- och filtreringsegenskaper.

T.ex. elektro hyrdrauliskt styrda ventiler med 0,5

(nominellt) mikrons filter

För hydraulsystem med varierande

arbetstemperatur bör Bartran-olja med högre

viskositetsindex användas, ex.vis Bartran HV eller

SHF-S.

Bartran-serien är helt förenlig med de plastmaterial

som vanligtvis förekommer i statiska och dynamiska

tätningar, ex.vis:

- Nitrilbutyl (PERBUNAN * eller BUNA N*)

- Fluor (VITON */TEFLON*)

- Perfluor (KABREZ *)

- Polyuretan (ADIPRENE *)

- Polyester (HYTREL *)

*varumärken.

Bartran-oljorna möter de krav och specifikationer

uppställda av alla större tillverkare av hydraulpumpar

och motorer. bl.a. följande godkännanden och

rekommendationer:

- Svensk standard, (Hydraulvätskor SS 155454 AM

32/46/68)

- DIN 51 524, del 2

- ISO 6743/4 (NFE 48-603, NFE 60-203), grupp HM

- Denison HF-0, HF-2

- Vickers specifikation, I-286-S (pump 35V.Q.25)

- Cincinnati Milacron - s.68-69-70.

Följ fabrikantens rekommendationer angående

filtrering och oljebytesintervallerna. Filtrera alltid ojan

innan påfyllning. Försäkra Er om att systemet är väl

genomspolat och sköljt innan Bartran påfylls.

Prodkt detaljer

2011-11-18 15:01

Castrol Antifoam S 105

Publicerad i Castrol

Castrol Antifoam S 105 är en mycket effektiv syntetisk (silikonfri) skumdämpare som inte reagerar med färg på

maskiner och verktyg

Applikation

Antifoam S 105 är avsedd för vattenblandbara skärvätskor i system som tillfälligtvis uppvisar oacceptabel

skumnivå.

Användning

Antifoam S 105 reducerar tillfälligt höga skumnivåer med en tillsats av 0, 005 – 0,05 % .

Tekniska data

Utseende = Vit vätska

Densitet vid 15 °C, kg/mÑ = 1000 - 1005

pH = 8 - 9

Flampunkt °C = 200

Rekommenderad koncentration

Tillsätt från 0,005% till 0,05% till tanken.

(%-halt/100)*tankvolym = x liter (Antifoam S 105)

Lagring

Antifoam S 105 förvaras tillsluten för att förhindra uttorkning och vattenkontaminering.

Lagras i rumstemperatur inomhus.

Castrol,

Prodkt detaljer

2011-11-18 14:58

Antifoam S 103

Publicerad i Castrol

Antifoam S 103 är en polymerbaserad skumdämpare (Ej baserad på silikonolja) avsedd för vattenbaserade skärvätskor. 

EGENSKAPER 

Antifoam S 103 har hög dispergerbarhet i vattenbaserade skärvätskor och ger en snabb skumdämpning. 

ANVÄNDNING 

Antifoam S 103 är avsedd att användas som skumdämpare i vattenblandbara skärvätskor men kan även användas i alkaliska tvättvätskor. Rätt dosering är av stor betydelse. Vid tveksamheter Kontakta Castrols tekniska avdelning. 

Prodkt detaljer

2011-11-16 18:38

Castrol Hyspin AWS

Publicerad i Castrol

Castrol Hyspin AWS är en serie hydrauloljor baserade på solventraffinerade mineraloljor med zinkinnehållande tillsatser mot slitage, korrosion och oxidation.

EGENSKAPER

Castrol Hyspin AWS ger mycket bra termisk stabilitet och skydd mot slitage. Den garanterar hög hydrolytisk- och oxidationsstabilitet samt minimerar bildandet av slam, avlagringar och skum. Den har ett högt rostskydd och morverkar rostbildning vid kondensfukt i system. Den har god vattenavskiljning och filtrerbarhet samt god luftavskiljningsförmåga.

ANVÄNDNING

Castrol Hyspin AWS -serien har ett brett arbetsområde och är avsedd för alla typer av hydraulsystem som arbetar med såväl höga som låga tryck. Den rekommenderas också som smörjolja till verktygsmaskiner, som cirkulationsolja i olika maskin- applikationer och även i kuggväxlar och i oljesmorda lager. 

Sida 2 av 5

Om Lubetech

Lubetech är din kompletta leverantör av smörjmedel och kemtekniska produkter.


UC har tilldelat Lube Tech Sweden Certifikat med Högsta Kreditvärdighet- riskklass 5 - Guldcertifikat.

UC

Kontakt info

 • Adress: Skolvägen 43
  137 54 Tungelsta
   
  Mobiltelefon: +46 70 461 09 96
  Telefon / Fax: +46 8 745 40 18
  Växeltel: 08-230040

  E-mail: peter[a]lubetech.nu, order[a]lubetech.nu