2011-10-28 13:24

Mobil Centaur XHP 221

Universalfett baserat på kalciumsulfonatkomplex

Produktbeskrivning

Mobil Centaur XHP 221 är ett högklassigt universalfett, som har formulerats för att smörja rullningslager i hårt belastade industrimaskiner som används under våta förhållanden.

Egenskaper och fördelar

Mobil Centaur XHP 221 har följande egenskaper och fördelar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt vattenbeständighet och korrosionsskydd

Kalciumsulfonatförtjockaren skyddar mot vattenavsköljning och lagerkorrosion under svåra förhållanden

Utmärkt mekanisk stabilitet

Motverkar uppmjukning under mekanisk skjuvning i samband med vattenkontamination.

Goda lastbärande egenskaper

Det avancerade förtjockarsystemet ger mycket gott högtrycksskydd vid låga till måttliga hastigheter.

Utmärkt termisk stabilitet

Motverkar oxidation och oljeseparering vid höga temperaturer och ger mycket lång livslängd i accelererade lagerlivslängdstester.

 

Användningsområden

Mobil Centaur XHP 221 rekommenderas för smörjning av rullningslager i maskiner som körs vid höga temperaturer och där motstånd mot vattenavsköljning och korrosion är viktiga egenskaper. Exempel på dylika applikationer inkluderar:

  • Lager i pappersmaskiners våtpartier
  • Tungt belastade kul- och rullager i industriella applikationer
  • Lager i stålverk och gruvtillämpningar

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Centaur XHP 221 uppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

DIN 51825: (2004-06)

KP1-2G-20

Typiska egenskaper

Mobil Centaur XHP 221

 

NLGI-klass

1.5

Förtjockningsmedel, typ

Kalciumsulfonatkomplex

Färg

Brun

Basoljans ISO VG -klass

220

Droppunkt, ASTM D2265, °C

318

Bearbetad penetration, ASTM D217, mm/10 vid 25 °C

300

Bearbetad penetration, ändring efter 100.000 slag, ASTM D217, mm/10

10

Vattenavsköljning vid 79 °C, ASTM D1264, vikt-%

1

EMCOR-lagerkorrosion i destillerat vatten, ASTM D6138, klassificering

0/1

Kopparkorrosion, ASTM D4048, klassificering

1b

Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D2596, kgf

400

Timken OK-belastning, ASTM D2509, kg

27

Oljeseparering vid 100 °C efter 30 timmar, ASTM D6184, vikt-%

2

Hjullagerlivslängd vid 160 °C, ASTM D3527, timmar

120

Prodkt detaljer

Tillbaka till början