Lube Tech Sweden AB

Varukorg

[ ... ] Varor
Gå till kassa
VirtueMart
Din varukorg är tom.
Webbshop : Hem » Produkter » Mobil1 » Mobil Glygoyle -serien
2011-10-28 13:03

Mobil Glygoyle -serien

Polyalkylenglykol (PAG) -baserade växel-, lager- och kompressoroljor

Produktbeskrivning

Mobil Glygoyle -seriens smörjmedel är växel- lager- och kompressoroljor med överlägsna prestanda, utformade att ge utomordentliga fördelar vad gäller effektivitet, oljelivslängd och skydd för utrustning. Dessa helsyntetiska polyalkylenglykol (PAG) -smörjmedel utvecklades för bruk under driftsförhållanden, som går utöver vad andra syntetiska smörjmedel och mineraloljor klarar av.

Den låga flytpunkten garanterar en utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer. Enligt ExxonMobil är ISO klasserna 150 till 1000 av kvalitetsnivå NSF H-1 för bruk inom livsmedelstillverkning. Den unika formuleringen är utformad att ge:

- Utmärkt EP/slitageskydd for kritiska maskinkomponenter

- En hög nivå av skydd mot mikropitting för känsliga växelsystem

- Skydd mot rost och korrosion under drift

- Beständighet mot skumbildning

- Utmärkt smörjförmåga, som är en typisk egenskap för detta helsyntetiska smörjmedel

- Lågt traktionstal, vilket resulterar i en ökad energieffektivitet och lägre temperaturer i oljetankar och -system

- Enastående termisk beständighet och oxidationsstabilitet för att minska slambildning och avlagringar

Egenskaper och fördelar

Mobil Glygoyle -seriens helsyntetiska oljor är särskilt utformade för att utklassa mineralbaserade- och syntetiska PAO-smörjmedel i växlar och applikationer för kompression av kolvätegaser. De unika egenskaperna i dessa oljor för snäckväxlar tillåter att större vridmoment kan överföras genom växeln, samtidigt som de bidrar till att sänka oljans driftstemperatur, vilket i sin tur medför längre livslängd för tätningar, olja och växellåda. Egenskaper i jämförelse med andra mineral-, syntet- och PAG-smörjmedel:

Allmänt: Det finns olika typer av PAG-basoljor. De inneboende egenskaperna hos dessa oljor kan variera beroende på råmaterial och processer som används vid tillverkningen. Egenskaper som kan skilja sig mellan olika PAG-oljor inkluderar oljans traktionstal (energi-effektivitet), värmeledningsförmåga och blandbarhet med kolvätebaserade oljor, tendens att dra åt sig vatten, och egenskaper vid låga temperaturer.

Hög effektivitet: ExxonMobils forskare har valt PAG-baserade oljor, som ger en hög nivå av energieffektivitet jämfört med mineral-, PAO- och andra PAG-oljor. Detta, förenat med en ökad värmeledningsförmåga på cirka 10% jämfört med mineral- och PAO-oljor, leder till lägre driftstemperaturer och längre livslängd för komponenter.

Brett temperaturområde: Mobil Glygoyle -serien har ett mycket högt VI, från 170 för ISO 68 till 285 för ISO 1000. Detta leder till ett brett brukstemperaturområde, utöver de som mineral- och PAO-smörjmedel har.

Rostskydd: PAG-smörjmedel, som är utformade att vara oblandbara med kolvätebaserade oljor, har en förmåga att dra åt sig vatten mer än mineral- eller PAO-oljor. På grund av risken för höga vattehalter i oljan, måste försiktighet vidtagas för att undvika rostbildning på utrustning. Mobil Glygoyle -seriens oljor passerar betydande rosttest, såsom ASTM D665A och Bethlehem Steel -rosttestet del A/B och erhåller 0,0-värdering i DIN 51802 Emcors rosttest med destillerat vatten. De uppvisar också god kompatibilitet med gula metaller, med ett 1B-värde i ASTM D 130-testet. Mobil Glygoyle -serien rekommenderas inte för bruk i områden där förorening med saltvatten kan förväntas.

Skumkontroll: Skumkontroll är viktigt, särkilt i lådor som är livstidssmorda. Mobil Glygoyle -serien uppnår utmärkta resultat i alla tre sekvenser av ASTM D 892-skumtestet.

EP/slitageskydd: Att ha rätt förening av EP/slitageskydd är viktigt, särskilt i snäckväxlar som innehåller brons och andra gula metaller. Glygoyle -seriens smörjmedel uppvisar ett utmärkt EP/slitageskydd med typiska resultat på 12+ i DIN 51354-2 FZG-slitagetest, mycket litet slitage på lagerhållare och rullar i DIN 51819-3 FAG FE8-testet och utmärkt mikropittingskydd med ett resultat på ›10 i FVA 54- mikropittingtestet (ISO 320).

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Superb termisk beständighet och oxidationsstabilitet och motstånd mot slambildning, samt utmärkt slitageskydd

Ger ett enastående skydd åt växlar under svåra belastningsförhållanden

Ökad produktion på grund av längre livslängd för smörjmedel, vilket minskar antalet planerade och oplanerade driftsstopp för oljebyten

Minskade kostnader för underhåll och reservdelar

Lågt traktionstal och låg friktionskoefficient

Ökad växeleffektivitet och lägre driftstemperatur på oljan ger lägre driftskostnader (elförbrukning) och längre livslängd för tätningar.

Hög värmeledningsförmåga

Lägre driftsstemperatur i kuggkontakten och i oljetanken genom förbättrad värmeavledning

Högt viskositetsindex, låg flytpunkt och avsaknad av vax

Enkel uppstart tack vare utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer – vilket är särkilt viktigt vid drift av avlägset belägen utrustning

Mycket bra motstånd mot korrosion och rost

Utmärkt utrustningsskydd, även under driftsstopp, ger en lång livslängd för utrustning och lättare uppstartning med besparing av arbets- och materialkostnader

Lämplig för mångsidigt bruk i olika industriapplikationer

Möjlighet att använda färre produkter och minska inventariekostnader

Användningsområden

Mobil Glygoyle -serien är särskilt avsedd för smörjning av snäckväxlar, särskilt i hårt belastade, krävande applikationer, såväl i konventionella applikationer som i applikationer för livsmedelstillverkning. För övrigt har seriens produkter även påvisat sin lämplighet för smörjning av alla typer av industriväxlar och applikationer med rullager under krävande driftsförhållanden. Eftersom de inte är blandbara med kolväten är de låga viskositetsklasserna särskilt effektiva i applikationer för kompression av kolvätegaser på grund av reducerad viskositetsblandning som uppstår i denna applikation jämfört med kolvätebaserade kompressoroljor. Mobil Glygoyle-serien används för smörjning av livstidsfyllda växellådor och snäckväxlar i tung drift, andra industriväxlar i en rad olika applikationer, smörjning av glid- och rullningslager och de flesta typer av kompressorer.

Specifika applikationer inkluderar:

 • Livstidsfyllda växellådor, särskilt snäckväxlar med hög utväxling/låg verkningsgrad
 • Alla snäckväxelapplikationer, såsom de som används i transportörer, rulltrappor, materialhantering, tryckpressar, paketeringsmaskiner, skidliftar, agitatorer och blandare.
 • Övriga växel- och lagerapplikationer i cement-, metallbearbetnings-, plast-, livsmedels- och textilindustrier.
 • Gaskompression med kolv-, rotations-, skruv- och centrifugalkompressorer, som arbetar under förhållanden, som ligger bortom vad andra syntetiska oljor och mineraloljor klarar av.

Applikationsanmärkningar

Smörjmedel baserade på polyalkylenglykol (PAG) har vissa utmärkta smörjningsegenskaper som är typiska för PAG-basoljan. PAG-baserade smörjmedel har emellertid begränsningar med avseende på kompatibilitet med tätnings- och ytbehandlingsmaterial, en del lättmetallegeringar och andra smörjmedel. Innan man applicerar ett PAG-smörjmedel bör maskinbyggaren kontaktas för närmare anvisningar om applikationen.

Kompatibilitet med andra smörjmedel

Mobil Glygoyle -serien är inte kompatibel med mineraloljor och de flesta andra syntetiska smörjmedel. Beroende på den specifika typen av PAG-basolja, är de eventuellt inte heller kompatibla med andra smörjmedel av PAG-typ (t.ex. Mobil Glygoyle nummerserien och Mobil Glygoyle ISO VG-serien är inte blandbara). Mobil Glygoyle -serien rekommenderas i allmänhet inte för användning i system som fyllts med mineraloljor eller PAO-baserade syntetiska smörjmedel. Det rekommenderas även att man kontrollerar kompatibilitet när man fyller på eller byter existerande PAG-oljor till Mobil Glygoyle -serien, varvid man i allmänhet helst undviker blandning genom att tappa av, spola och fylla på igen. Vid byte från mineralolja eller annan syntetisk produkt till Mobil Glygoyle -serien, är det ytterst viktigt att systemet rengörs noggrant och spolas med lämplig vätska före konverteringen. Kontakta din ExxonMobil-representant för ytterligare detaljer.

Vatten

Mobil Glygoyle -serien är i likhet med alla PAG-baserade produkter hygroskopiska och absorberar mer vatten än mineraloljor och syntetiska kolväten. Därför bör man vara extra försiktig så att man inte utsätter PAG-oljor för allt för mycket vatten. På grund av oljans höga specifika vikt, kommer inblandat vatten inte att sjunka till botten av oljetanken, utan stannar kvar på ytan.

Kompatibilitet med tätningar

PAG-baserade smörjmedel är inte kompatibla med de flesta standard tätningsmaterial som används tillsammans med mineraloljor eller syntetiska kolväten. Inkompatibla material tenderar att krympa eller svälla, vilket leder till läckage eller skador på tätningen. När man går över från mineralolja eller syntetiska kolväten till Mobil Glygoyle -serien, måste tätningskompatibiliteten beaktas. FKM och VMQ är normalt lämpliga för användning med PAG. NBR-material kan användas men har ett begränsat temperaturområde. I alla fall bör man överväga driftsförhållanden och variationer i egenskaperna hos elastomerer från olika tillverkare. För bästa resultat, konsultera med din maskinleverantör eller tätningstillverkare för att försäkra dig om kompatibilitiet.

Lättmetallegeringar

Mobil Glygoyle -serien och PAG-smörjmedel är lämpliga för kuggväxelapplikationer med järn- och de flesta icke-järnmetaller. Mobil Glygoyle -serien och PAG-smörjmedel rekommenderas emellertid inte för användning i samband med legeringar som innehåller aluminium eller magnesium. PAG-smörjmedel leder till högre slitage på lättmetallegeringar av denna typ. Konsultera maskinbyggaren för närmare detaljer.

Andra material

Färger, ytbeläggningar och vissa plaster bör inte användas tillsammans med PAG-smörjmedel. I allmänhet är tvåkomponentfärger (reaktiva färger, epoxihartser) lämpliga för invändig ytbehandling, som kommer i kontakt med smörjmedlet. I andra fall bör innerytor som kommer i kontakt med smörjmedlet lämnas utan beläggning. Material som används för oljenivåglas, inspektionsluckor etc. bör helst tillverkas av glas- eller polyamidmaterial. Andra genomskinliga plaster (t.ex. plexiglas) kan bli sköra och spricka under påfrestning.

Typiska egenskaper

Mobil Glygoyle -serien

68

100

150

220

320

460

680

1000

ISO VG klass

68

100

150

220

320

460

680

1000

Viskositet, ASTM D 445

cSt @ 40ºC

68,0

100,0

150,0

220,0

320,0

460,0

680,0

1000,0

cSt @ 100ºC

11,8

17,3

26,1

38,1

55,2

77,2

112,4

165,8

Viskositetsindex, ASTM D 2270

170

190

210

225

240

250

265

285

Densitet, ASTM D 4052, kg/l

1,079

1,079

1,078

1,077

1,077

1,076

1,076

1,076

Lägsta flyttemp, ASTM D 97, ºC

-30

-30

-33

-33

-33

-33

-33

-33

Flampunkt, ASTM D 92, °C

265

265

265

265

265

265

265

260

Kopparkorrosion, ASTM D 130, 24h vid 100 °C

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Rosttest, ASTM D 665A

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

4-kuleprov, ASTM D 4172, slitage, mm spårdiameter

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

FZG slitage FLS, DIN 51354-2

10

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Om Lubetech

Lubetech är din kompletta leverantör av smörjmedel och kemtekniska produkter.


UC har tilldelat Lube Tech Sweden Certifikat med Högsta Kreditvärdighet- riskklass 5 - Guldcertifikat.

UC

Kontakt info

 • Adress: Skolvägen 43
  137 54 Tungelsta
   
  Mobiltelefon: +46 70 461 09 96
  Telefon / Fax: +46 8 745 40 18
  Växeltel: 08-230040

  E-mail: peter[a]lubetech.nu, order[a]lubetech.nu