2011-10-28 12:20

Mobil Paper Machine Oil S 220

Syntetisk pappermaskinsolja

Produktbeskrivning

MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 är en högpresterande syntetisk olja som är speciellt utvecklad för krävande cirkulationssystem i industriella pappersmaskiner Den är framtagen för att ge exceptionella smörjegenskaper som inte återfinns hos konventionella mineraloljebaserade premiumprodukter. MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 är utformad för att kunna ge ett optimalt skydd åt kuggväxlar och lager under svåra driftsförhållanden. Den har en låg flyttemperatur och ett naturligt högt viskositetsindex (VI), vilket bidrar till lättare starter vid låga temperaturer samtidigt som den bibehåller optimala viskositetsegenskaper vid mycket höga temperaturer. Det låga traktionstalet och det höga viskositetsindexet kan bidra till lägre energiförbrukning och lägre driftstemperaturer i de smorda maskinelementen.

 MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 bygger på basoljeteknologi med syntetiska kolväten och ett patentskyddat additivsystem som är noggrannt framställt för att uppnå höga prestandanivåer. Denna olja tillåter användandet av högre ångtryck, temperaturer och produktionshastigheter som är vanliga i högpresterande pappersmaskiner och glättningsvalsar. Den enastående hydrolytiska stabiliteten och filtrerbarheten garanterar optimala prestanda i närvaro av vatten och förmågan att bibehålla en effektiv filtrerbarhet även vid mycket fin filtrering. Den separerar med lätthet vatten och bibehåller sina färgegenskaper vid långvarig användning under krävande förhållanden.

Egenskaper och fördelar

 De ypperliga prestandaegenskaperna hos Mobil Paper Machine Oil S 220, såsom slitageskydd, ökad oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet, effektivt rost- och korrosionsskydd, färgstabilitet och filtrerbarhet förlänger inte bara serviceintervallerna men förbättrar även maskinens effektivitet och ökar produktionskapaciteten Detta kan bidra till minskat underhållsbehov och längre livslängd för utrustningen.

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkta prestanda över ett brett temperaturområde

Lättare start och förbättrad smörjning vid kallstarter

Mycket gott skydd vid höga temperaturer

Bättre kontroll av flödesmängder

Utmärkt slitageskydd

Förbättrade prestanda för lager och kuggväxlar

Utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Lägre kostnader för filterbyten

Renare system

Mindre avlagringar i systemen

Effektiva vattenavskiljningsegenskaper

Tillåter lättare avskiljning av vatten

Minskar bildningen av oönskade emulsioner i systemen

Ypperliga filtreringsegenskaper

Bidrar till att hålla oljerör och flödesmätare fria från avlagringar

Bättre oljeflöde och kylande egenskaper

Lägre kostnader för filterbyten

Utmärkt färgstabilitet

Garanterar en lätt visuell övervakning av av flödesmätare så att korrekt oljeflöde till lagren bibehålls

Hög nivå av rost- och korrosionsskydd

Skyddar kugghjul och lager i våta miljöer

Ger ett rostskydd i gasfas åt delar av lager och kugghjul, som befinner sig ovanför normalt oljesmorda ytor.

Användningsområden

  • Smörjning av krävande cirkulationssystem i industriella pappersmaskiner
  • Cirkulationssystem som arbetar över ett brett temperaturområde
  • Cirkulationssystem som smörjer kugghjul och lager
  • Mobil Paper Machine Oil S 220 är speciellt anpassad för maskiner där optimal färgstabilitet är viktigt för visuell övervakning av oljeflödet genom flödesmätare.

Typiska egenskaper

Mobil Paper Machine Oil S

220

ISO VG -klass

220

Viskositet, ASTM D445

cSt @ 40°C

220

cSt @ 100°C

27

Viskositetsindex, ASTM D2270 min

157

Densitet @ 15°C, kg/l, ASTM D4052, kg/l

0,865

Flampunkt, °C, ASTM D 92, min

240

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml, 82°C

20

ASTM Rost B, ASTM D665

Godkänd

Skumningstendens, ASTM D892, ml

0/0

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D97

-39

FZG Scuffing, DIN 51354, skadenivå

12

Prodkt detaljer

Tillbaka till början