Lube Tech Sweden AB

Varukorg

[ ... ] Varor
Gå till kassa
VirtueMart
Din varukorg är tom.
Webbshop : Hem » Produkter » Mobil1 » Mobil SHC Cibus 32 HT
2011-10-28 12:18

Mobil SHC Cibus 32 HT

NSF H1 -registrerad värmeöverföringsolja

Produktbeskrivning

Mobil SHC Cibus 32 HT är en helsyntetisk, högpresterande värmeöverföringsolja ämnad för användning i slutna, indirekta värmeöverföringssystem som kräver NSF H1 -registrerade smörjmedel. Den har framställts för att motstå termisk krackning och kemisk oxidation, vilket i sin tur kan innebära längre livslängd och mindre benägenhet för avlagringar och slambildning.

Mobil SHC Cibus 32 HT:s viskometri har noggrant valts ut för att ge effektiv värmeöverföring och för att maximera systemets effektivitet. Den låga viskositeten innebär bra flytförmåga vid låga temperaturer, vilket i sin tur underlättar uppstart vid låga omgivningstemperaturer.

Mobil SHC Cibus 32 HT har framställts för att ha goda värmeöverföringsegenskaper, såsom specifik värme och hög värmeledningsförmåga. Detta underlättar snabb värmeavledning, som i sin tur kan innebära ökad verkningsgrad i hela systemet. Vidare kan den låga volatiliteten hos Mobil SHC Cibus 32 HT innebära lägre konsumtion.

Mobil SHC Cibus 32 HT är NSF H1 -registrerad och är därför lämplig för applikationer där oavsiktlig kontakt med livsmedel kan uppstå. Den uppfyller också kraven för livsmedelshantering enligt Kosher (Parve) och Halal och är dessutom framställd utan nötter, gluten, vete och animaliska produkter. Den uppfyller kraven och testerna för värmeöverföringsoljor enligt DIN 51522.

Mobil SHC Cibus 32 HT är en del av ExxonMobils breda utbud av NSF H1 -registrerade smörjmedel för livsmedels- och dryckesindustrin.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

NSF H1 -registrerad olja

Lämplig för användning vid förpackning av livsmedel och drycker, i applikationer där oavsiktlig kontakt med livsmedel kan uppstå

Högt viskositetsindex

Bibehåller viskositeten och filmtjockleken vid höga temperaturer, vilket hjälper till att skydda utrustningen

Avsaknad av vax och låg flytpunkt

Enastående flytförmåga vid låga temperaturer ger enkel uppstart

Motstår termisk krackning och nedbrytning

Fri från slambildning och koksavlagringar, minimal inverkan på värmeöverföringskapaciteten samt minimalt underhållsbehov.

Goda termiska egenskaper

Kan hjälpa till att öka värmeöverföringssystemets verkningsgrad

 

Användningsområden

Hanterings- och lagringsrekommendationer
Det rekommenderas att såväl Mobil SHC Cibus 32 HT som andra Mobil SHC-smörjmedel lagras inomhus, separat från övriga icke-H1-smörjmedel. Idealiskt bör den lagras inomhus i en för ändamålet särskilt avsedd, separat plats som är synligt märkt. Helfat och kannor bör inte staplas under eller ovanför andra icke-H1-smörjmedel. Nya förpackningar bör vara oskadade med en obruten försegling.  Notera leveransdatum, batchnummer och utgångsdatum.  Notera datum för när förseglingen först bröts och använd innehållet inom utsatt tid genom lämplig lagerrotation.  Tillslut förpackningens alla öppningar efter användning.  Häll inte tillbaka oanvänd olja i behållaren.  Använd tydligt märkt och för ändamålet särskilt avsedd utrustning för intern transport. Märk maskiner med namnet på det korrekta H1 -smörjmedlet.

Trots att Mobil SHC Cibus 32 HT kan vara fysiskt kompatibel med andra NSF H1 eller icke-NSF H1 -registrerade mineraloljebaserade värmeöverföringsoljor, kan en blandning försämra dess prestanda. Dessutom kan den förändra blandningens NSF-registreringsstatus. Därför rekommenderas det att innan ett system ändras till Mobil SHC Cibus 32 HT, så bör det rengöras och sköljas ordentligt för att uppnå maximala prestandafördelar och för att uppfylla kraven för NSF H1 -registrering.

System och applikationer för värmeöverföring
Mobil SHC Cibus 32 HT rekommenderas för slutna värme- och kylsystem i en mängd olika processer och applikationer inom livsmedelstillverkning, där NSF H1 -registrerade oljor krävs. Dessa inkluderar bearbetning av kött, fisk och drycker samt produktion av färdigmat och djurmat. Den här oljan rekommenderas inte för användning i öppna system, där het olja exponeras direkt för luften. Om het Mobil SHC Cibus 32 HT sprutar eller rinner ut från läckagepunkter kan den självantända.

I slutna system är den maximala bulkoljetemperaturen 280°C, med en maximal yttemperatur på 295°C.  Oljans maximala driftstemperaturer beror på hur länge den exponeras för högre temperaturer (vilket kan variera på grund av systemdesign, flöden etc.) Kontakta systemleverantören för att säkerställa korrekt drift. Vidare rekommenderas följande förhållanden: 1) Upprätthåll turbulent strömning genom värmaren med ett Reynoldstal som är större än 10 000; 2) vidta åtgärder (i enlighet med anvisningar av värmarens tillverkare) för att undvika lokala höga värmeflöden, som kan leda till höga, lokala yttemperaturer i värmaren och därmed förkorta oljans livslängd; 3) kväveskydd för att minimera oljans exponering för syre, vilket kan leda till kortare livslängd för oljan.

Periodisk analysering av använd olja och övervakning av Mobil SHC Cibus 32 HT under drift rekommenderas för att maximera dess livslängd. En initial kontroll av oljans skick rekommenderas en månad efter påfyllning av systemet med Mobil SHC Cibus HT 32, och fortgående oljeanalys rekommenderas med sex månaders mellanrum.

Endast tillfällig livsmedelskontaktenligt FDA 21CFR 178.3570
Mobil SHC Cibus 32 HT är H1 -registrerad endast för oavsiktlig kontakt med livsmedel, vilket innebär en begränsning om 10 ppm olja i livsmedelsprodukten enligt FDA 21CFR 178.3570. Den skall inte användas som smörjmedel i direktkontakt med livsmedel.

Mobil SHC Cibus 32 HT kan även användas i slutna värmeöverföringsapplikationer i andra industriella sektorer, såsom kemi, läkemedel och plast.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil SHC Cibus 32 HT uppfyller eller överträffar kraven enligt:

Mobil SHC Cibus 32 HT

FDA 21 CFR 178.3570

X

NSF H1 -registrerad

X

Registreringsnummer

141504

Canadian Food Inspection Agency, acceptance

X

DIN 51522 (1998 - 11)

X

Mobil SHC Cibus 32 HT har följande maskinbyggares godkännanden: 

 

Kosher (Parve)

X

Halal

X

Typiska egenskaper

Test

Metod

Enhet

Mobil SHC Cibus 32 HT

Densitet vid 15 °C

ASTM D4052

kg/m3

829

Kinematisk viskositet vid 40°C

ASTM D 445

mm2/s

30.4

Kinematisk viskositet vid 100°C

ASTM D 445

mm2/s

5.91

Viskositetsindex

135

Färg

ASTM D1500

0.5

Flampunkt

ASTM D 92

°C

234

Flytpunkt

ASTM D 97

°C

-54

Neutralisationstal

ASTM D 974

mg KOH/g

0.03

Svavel-halt

‹0.1

Prodkt detaljer

Om Lubetech

Lubetech är din kompletta leverantör av smörjmedel och kemtekniska produkter.


UC har tilldelat Lube Tech Sweden Certifikat med Högsta Kreditvärdighet- riskklass 5 - Guldcertifikat.

UC

Kontakt info

 • Adress: Skolvägen 43
  137 54 Tungelsta
   
  Mobiltelefon: +46 70 461 09 96
  Telefon / Fax: +46 8 745 40 18
  Växeltel: 08-230040

  E-mail: peter[a]lubetech.nu, order[a]lubetech.nu