Lube Tech Sweden AB

Varukorg

[ ... ] Varor
Gå till kassa
VirtueMart
Din varukorg är tom.
Webbshop : Hem » Produkter » Mobil1 » Mobilect 44
2011-10-28 12:02

Mobilect 44

Elektrisk isolerolja

Produktbeskrivning

Mobilect 44 är en högklassig mineralbaserad isolerolja med inhibitorer, som har goda dielektriska egenskaper och god oxidationsbeständighet. Den är avsedd för transformatorer, ställverk och annan elektrisk utrustning.

Mobilect 44 innehåller inhibitorer för att garantera förbättrad oxidationsbeständighet och den uppfyller specifikationerna ASTM D3487 TYPE II och IEC 60296 – 03 (I).

Egenskaper och fördelar

 • Mobilect 44 är synnerligen resistent mot termisk och kemisk nedbrytning i närvaro av järn och koppar. Det här minskar tendensen att bilda slam och oljelösliga oxidationsprodukter. Mobilect 44 innehåller fenoliska antioxidanter som inhibitorer, för att ge längre driftslivslängd i tillämpningar med betydande exponering för luft. När oljor av lägre kvalitet används, kan de bilda avlagringar i transformatorn och förhindra värmeöverföring genom att påverka konvektionsströmmarna. Avlagringarna kan dessutom försnabba isoleringsdefekter, och de är ofta mycket svåra att avlägsna utan fullständig demontering.
 • Mobilect 44 specialbehandlas under tillverkningen för att avlägsna fukt. Vatten försämrar oljans elektriska isoleringsegenskaper och bidrar till oxidation. Det är viktigt att komma ihåg att torr olja är hygroskopisk och absorberar fukt från luften. Den bör därför alltid förvaras under torra förhållanden och i väl tillslutna behållare. Vi rekommenderar därför att produkten torkas före användning, eller används relativt snart efter det den köpts för att undvika förvaring under längre tid.
 • Mobilect 44:s dielektriska styrka är ett mått på oljans motstånd mot elektrisk spänning och uttrycks i kV över ett fastställt avstånd under testförhållanden. Den är inte ett mått på oljans kvalitet men på frånvaron av föroreningar – speciellt fukt, fibrer och polära föreningar.
 • Mobilect 44 är vaxfri även vid låga temperaturer och cirkulerar därför bra i tillämpningar utomhus. Dess viskositet försäkrar effektiv värmeöverföring genom rörliga konvektionsströmmar. Rörlighet är också viktigt för att släcka bågar i ställverk.
 • Mobilect 44:s låga flytpunkt försäkrar ett fritt flöde i de flesta situationer mellan transformatorn och konservatorn och bibehåller tillförlitligheten hos lindningskopplare vid de lägsta temperaturerna.

Användningsområden

 • Mobilect 44 rekommenderas för användning i oljefyllda transformatorer och ställverk där oljan krävs som ett isolermedel eller som ett värmeöverföringsmedium.
 • Mobilect 44 bör användas i tillämpningar som kräver en olja enligt ASTM D3487 TYPE II och IEC 60296 – 03 (I)
 • Mobilect 44 är inte lämplig för användning i oljefyllda kablar, för speciella impregneringsprocesser eller för bruk i kondensatorer.

Specifikationer och godkännanden

Mobilect 44 uppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

IEC 60296 -03 (I)

Uppfyller

ASTM D3487 TYPE II

Uppfyller

Typiska egenskaper

Mobilect 44

 

Densitet @ 20 °C, kg/dm³, ASTM D4052

0.877

Viskositet, mm²/s @ 40 °C, ASTM D445

7.6

Flampunkt (PMCC), °C, ASTM D93

146

Lägsta flyttemp, °C, ISO 3016

- 63

Neutralisationstal, mg KOH/g, IEC 62021

‹0,01

Korrosivt svavel, DIN 51353

Icke-korroderande

Oxidationsbeständighet vid 120 °C /164 h, IEC 61 125C

- neutralisationstal, mg KOH/g

0.04

- slam, vikt-%

‹0.02

- dielektrisk förlustfaktor, efter oxidation vid 90 °C, IEC 60247

0.03

Gränsytspänning, mN/m, ISO 6295

50

Genomslagsspänning

- före behandling, kV, IEC 60156

40-60

- efter behandling, kV, IEC 60156

›70

Prodkt detaljer

:

Om Lubetech

Lubetech är din kompletta leverantör av smörjmedel och kemtekniska produkter.


UC har tilldelat Lube Tech Sweden Certifikat med Högsta Kreditvärdighet- riskklass 5 - Guldcertifikat.

UC

Kontakt info

 • Adress: Skolvägen 43
  137 54 Tungelsta
   
  Mobiltelefon: +46 70 461 09 96
  Telefon / Fax: +46 8 745 40 18
  Växeltel: 08-230040

  E-mail: peter[a]lubetech.nu, order[a]lubetech.nu